Vis skolefruktabonnementer
Velg semester    
Abonnementene gjelder hele grunnskolen (alle skoler innenfor 1-10) og viser både foreldrebetalte
abonnement og abonnement som er betalt av kommune/skole eller andre organisasjoner.
De fleste abonnementene i Skolefrukt har fra 3 til 5 dager med frukt/grønnsak per uke.

Velg data som skal vises: